En verder in de serie Musique Mosaïques

Bron: Wikipedia

27 maart 2020: Kunst der Passion
Dietrich Buxtehude – Membra Jesu Nostra

De Noordduitste componist Dietrich Buxtehude is bij het grote publiek ten onrechte minder bekend. Uit zijn muziek spreekt zijn enorme fantasie en creatieve vrijheid. Membra Jesu Nostri is een cyclus van 7 cantates. Steeds wordt een ander deel van Christus’ gekruisigde lichaam bezongen, respectievelijk de voeten, de knieën, de handen, de zijde, de borst, het hart en het hoofd. Buxtehude selecteerde voor elk drie strofen uit het gedicht en voegde er een bijpassende bijbeltekst aan toe voor de concertos.

 

 

 

Bron: Wikipedia

20 Juni 2020: Ode à le Notre Dame
Guillaume de Machaut – Messe de Notre Dame
en werken van Olivier Messiaen

De Franse middeleeuwse kanunnik, dichter en componist Guillaume de Machaut is de belangrijkste componist van de Ars Nova, een vorm van meerstemmige muziek uit de 14e eeuw, waarbij de stemmen van de polyfonie in gelijk ritme voortschrijden. Hij experimenteerde met gecompliceerde ritmiek en ingewikkelde modulaties. Daarmee droeg hij bij aan de veranderingen in het toonsysteem, die zich in de eeuw na hem zouden voltrekken.
Messe de Notre Dame is één van de eerste missen ooit geschreven.